torsdag 29. november 2012


Posted by Picasa   det gjeld å få kontakt med glimtet
           i mørketida sitt eine auge

1 kommentar: